Kurs RY1025

Ryska II: Grammatik

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • aktivt använda ryska grammatiska begrepp
  • identifiera och behärska ryska ordklasser och deras grammatiska egenskaper
  • visa grundläggande kunskaper om rysk ordbildning
  • visa grundläggande kunskaper om rysk språkstruktur.