Kurs RY1024

Ryska för nybörjare III

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • förstå en rysk talare som talar tydligt och som berör bekanta ämnen
  • aktivt behärska ett ordförråd som räcker för att kommunicera i de vanligaste vardagssituationerna
  • initiera och aktivt delta i enklare samtal på ryska om bekanta ämnen
  • förstå och redogöra för innehållet i tillrättalagda ryska texter
  • behärska ryskt uttal och intonation tillräckligt väl för att kunna göra sig förstådd
  • identifiera och tillämpa centrala delar av den ryska grammatiken i tal och skrift.