Kurs RK2037

Mänskliga rättigheter: Examensarbete för kandidatexamen

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Historia, Religionsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • självständigt identifiera ett undersökningsbart problem inom området mänskliga rättigheter
  • självständigt planera och inom givna tidsramar genomföra en avgränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform
  • använda vedertagna akademiska metoder för att undersöka ett problem inom området mänskliga rättigheter
  • kritiskt och självständigt analysera teorier om mänskliga rättigheter och/eller deras praktiska relevans och konsekvenser
  • skriftligen kommunicera fördjupade kunskaper om ett specifikt tema inom mänskliga rättigheter
  • formulera konstruktiv systematisk kritik av texter samt förhålla sig lyhörd till kritik av det egna arbetet och bearbeta sina egna texter utifrån sådan kritik
  • visa medvetenhet om potentiella forskningsetiska problem och förmåga att förebygga dessa.