Kurs RK2036

Mänskliga rättigheter: Självständigt arbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Historia, Religionsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • självständigt planera och inom givna tidsramar genomföra en avgränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform
  • kritiskt och självständigt analysera teorier om mänskliga rättigheter och/eller deras praktiska relevans och konsekvenser
  • skriftligen kommunicera fördjupade kunskaper om ett specifikt tema inom mänskliga rättigheter
  • formulera konstruktiv kritik av andras texter samt bearbeta sina egna texter utifrån sådan kritik.