Kurs PR2006

Portugisiska: Vetenskaplig specialisering och fördjupning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Kursen är en läskurs som ges på halvfart (7,5 hp) och syftar till en specialisering och fördjupning inom ett
särskilt språk- eller litteraturvetenskapligt forskningsområde. Litteraturen väljs i samråd med läraren och fokus läggs på teoretiska nyckeltexter, samt viktiga metodologiska frågeställningar kopplade till det specifika forskningsområdet. Endast områden vars handledning kan ges av lärare med
forskningskompetens i ämnet kan komma i fråga (se Kursplan). Undervisiningen består i individuell handledning med möten online. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webkamera.

Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Portugisiska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav:
  • 90 hp på grundnivå inom ämnet portugisiska, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H38QR
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig