Kurs PR2002

Portugisiska: Transkulturalitet och genus i samtidslitteraturen

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala tankegångar inom postkolonial teori och genusteori, samt diskutera dessa i relation till transkulturella frågeställningar i portugisiskspråkiga postkoloniala samhällen
  • analysera och tolka skönlitterära verk med utgångspunkt i kritiska begrepp och teorier genomgångna på kursen, samt relatera verken till dess sociokulturella och historiska sammanhang
  • skriftligt och muntligt kommunicera och argumentera för sin egen litterära tolkning, samt kommentera andras på en mycket god portugisiska
  • självständigt söka, samla och använda relevanta källor, samt referera till dem på ett akademiskt korrekt sätt.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Portugisiska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav:
  • Det nutida Portugal: Litteratur och samhälle, 7,5 hp grundnivå 1; Det nutida Brasilien: Litteratur och samhälle, 7,5 hp grundnivå 1; Portugisisk grammatik och skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp grundnivå 1 och Portugisisk muntlig språkfärdighet II, 7,5 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3ALK
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig