Kurs PR2001

Portugisiska: Praktiskt och kreativt skrivande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursen ges på kvartsfart (7,5 hp) och innehåller analys av portugisiskspråkiga texter i olika genrer från olika portugisisktalande länder samt produktion av egna och granskande av varandras texter. Fokus ligger på den egna textproduktionen. (se Kursplan). Schemalagda seminarier sker i mindre grupper online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. Vissa av seminarierna är obligatoriska. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webkamera.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Portugisiska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav:
  • Portugisisk grammatik och skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp grundnivå 1 och Portugisisk muntlig språkfärdighet II, 7,5 hp grundnivå 1
  • eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H35PM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.