Kurs PR1023

Portugisiska: Grammatik och skriftlig språkfärdighet I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Portugisiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda grammatiska grundbegrepp för att både muntligt och skriftligt beskriva portugisiskt språkbruk
  • redogöra för grundläggande skillnader och likheter med andra språk samt mellan portugisiska språkvarieteter
  • uttrycka sig både muntligt och skriftligt på portugisiska på ett sätt som demonstrerar grundläggande kunskaper om och förståelse av olika aspekter av det portugisiska språket, såsom språkstrukturer, ord och uttryck.