Kurs PG3067

Utvärdering och utvecklingsarbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2021

I kursen belyses skolors arbete ur ett organisationsperspektiv. Den studerande introduceras till skilda synsätt gällande utvärdering och utvecklingsarbete, bland annat genom studier av varierande strategier av top-down respektive bottom-up karaktär. Vidare behandlas hur digitala resurser kan användas för att utvärdera och utveckla verksamheten.

Under den verksamhetsförlagda delen integreras kursens utbildningsvetenskapliga innehåll med den studerandes egna undervisning för att ge möjlighet att studera utvärdering och utvecklingsarbete i skolors praktik. Den studerande tar även ett självständigt helhetsansvar och genomför undervisning i samtliga undervisningsämnen som ingår i utbildningen. I detta arbete sätts fokus på summativ och formativ bedömning av elevers kunskaper med dess konsekvenser för undervisningens fortsatta utformning. I denna process uppmärksammas särskilt digitala verktygs användning.

De uppgifter som utgår från den verksamhetsförlagda utbildningen kopplas till den enskilda skolans lokala villkor, behov av utvärderingsarbete samt pågående respektive framtida utvecklingsarbete.

Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Sociala relationer, konflikter och makt, F-3 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp, Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola 15 hp, Matematik 2a för grundlärare F-3, 7,5 hp och Matematik 2b för grundlärare F-3, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39KG
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig