Kurs PG3048

Verksamhetsförlagd utbildning i gymnasieskolan

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 41, 2019

I kursen integreras de tidigare utvecklade ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaperna med det utbildningsvetenskapliga kärninnehåll som studerats under de föregående kurserna i pedagogiskt arbete genom att omsättas i pedagogisk praktik. Kursen består därför av verksamhetsförlagd utbildning som varvas med teoretiska studier och seminarier för att den studerande ska kunna utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till såväl ämnesundervisningen som till sin egen utveckling mot ett professionellt lärarskap. Innehållet formas således av de frågeställningar den studerande möter under sin egen ämnesundervisning. Den studerande kopplar den egna undervisningen till egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten. Under kursen tar den studerande ett självständigt helhetsansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i båda de undervisningsämnen som ingår i utbildningen.

Startar och slutar:
v41, 2019 - v50, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Utveckling och lärande i gymnasieskolan (inkl 7,5 hp VFU), 15 högskolepoäng samt minst 90 högskolepoäng i ämne 1 och 90 högskolepoäng i ämne 2, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32JB
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 9, 2020

I kursen integreras de tidigare utvecklade ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaperna med det utbildningsvetenskapliga kärninnehåll som studerats under de föregående kurserna i pedagogiskt arbete genom att omsättas i pedagogisk praktik. Kursen består därför av verksamhetsförlagd utbildning som varvas med teoretiska studier och seminarier för att den studerande ska kunna utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till såväl ämnesundervisningen som till sin egen utveckling mot ett professionellt lärarskap. Innehållet formas således av de frågeställningar den studerande möter under sin egen ämnesundervisning. Den studerande kopplar den egna undervisningen till egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten. Under kursen tar den studerande ett självständigt helhetsansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i båda de undervisningsämnen som ingår i utbildningen.

Startar och slutar:
v9, 2020 - v18, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Utveckling och lärande i gymnasieskolan (inkl 7,5 hp VFU), 15 högskolepoäng samt minst 90 högskolepoäng i ämne 1 och 90 högskolepoäng i ämne 2, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33LQ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.