Kurs PG3047

Verksamhetsförlagd utbildning i grundskolans åk 7-9

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2020

I kursen integreras de tidigare utvecklade ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaperna med det utbildningsvetenskapliga kärninnehåll som studerats under de föregående kurserna i pedagogiskt arbete genom att omsättas i pedagogisk praktik. Kursen består därför av verksamhetsförlagd utbildning som varvas med teoretiska studier och seminarier för att de studerande ska kunna utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till såväl ämnesundervisningen som till sin egen utveckling mot ett professionellt lärarskap. Innehållet formas således av de frågeställningar de studerande möter under sin egen ämnesundervisning. Den studerande kopplar den egna undervisningen till egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten. Under kursen tar den studerande ett självständigt helhetsansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i båda de undervisningsämnen som ingår i utbildningen.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v50, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan 7-9 (inkl 7,5 hp VFU), 15 högskolepoäng och Bedömning, betygssättning och specialpedagogik för ämneslärare, 7,5 högskolepoäng samt minst 60 högskolepoäng i ämne 1, 45 högskolepoäng i ämne 2 och 45 högskolepoäng i ämne 3, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36L8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.