Kurs PG1075

Didaktik och ledarskap - KPU

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2019

I kursen fokuseras det pedagogiska ledarskapet i ett yrkesetiskt perspektiv. Olika ledarstilar diskuteras och problematiseras i ljuset av ämneslärarens yrkesroll i en målstyrd skola. Kursen behandlar teorier om pedagogiskt ledarskap där den studerande reflekterar över sin egen utveckling till ämneslärare. I kursen studeras respektive undervisningsämnes relevanta styrdokument ur ett ämnesdidaktiskt och läroplansteoretiskt perspektiv. De studerande ges möjlighet att reflektera över den egna ämneskompetensen i relation till skolans styrdokument.

Startar och slutar:
v41, 2019 - v50, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap
Anmälningskod:
HDA-H32LA
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.