Kurs PE1061

Utvecklingsprocesser i skolan

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta med utvecklingsprocesser i skolan.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om förutsättningar för elevers lärande utifrån relevanta pedagogiska teorier
  • planera och genomföra mindre utvecklingsprojekt i syfte att utveckla elevers lärande
  • visa kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom skolan
  • reflektera över den egna lärarrollen i relation till värdegrundsfrågor i skolan