Kurs PA1053

Marknadsföring för personalvetare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens ämneskunskap inom området för att öka den generella förståelsen för betydelsen av marknadsföring internt och externt. Ett speciellt syfte är att öka studenternas förmåga att utifrån personalfunktionens perspektiv kommunicera utarbetade förslag till personal- och organisationsutveckling.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller inom marknadsföringsområdet (1)
  • beskriva olika kommunikationskanaler och relatera dem till val av marknadsföringsstrategier. (2)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förklara och analysera olika verktyg och arbetssätt inom marknadsföring (3)
  • identifiera lämpliga strategier för marknadsföringsarbete (4)
  • kommunicera marknadsföringsfrågor internt och externt (5)
  • söka, samla in och analysera relevant material samt sakligt redogöra för problemställning, metodisk uppläggning och resultat. (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt reflektera över och diskutera effekter av marknadsföring. (7)
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V33FP
Huvudområde: