Kurs PA1049

Ekonomi- och verksamhetsstyrning för personalvetare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom ekonomistyrning med fokus på budgetering och resultatplanering. Vidare behandlas hur man praktiskt kan tillämpa metoder för planering och styrning av verksamheten utifrån ledningsperspektiv, ägarperspektiv och medarbetarperspektiv.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v40, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H2ZX9
Huvudområde: