Kurs PA1035

Arbetsrätt, avtal och förhandling

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 9, 2020

I kursen behandlas de faktorer som påverkar upprättandet av medarbetaravtal. Kursen behandlar även upphandling av externa resurser, främst personella resurser.
Praktisk tillämpning i förhandling sker genom övningar i planering och genomförande av olika förhandlingar.
De viktigaste delarna i lagstiftning gällande lön, semester och ledighet, samt deras tillämpning behandlas.

Startar och slutar:
v9, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Arbetsrättens grunder 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33FL
Huvudområde: