Kurs NA1027

Internationell ekonomi - Distans

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Nationalekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen ger en introduktion till grundläggande ekonomiska teorier om världsekonomin. Syftet är att studenten efter genomgången kurs:

- skall förstå orsaker till och konsekvenser av internationell handel och ekonomisk integration
- skall förstå orsaker till och konsekvenser av införandet av olika typer av handelshinder som tullar eller kvantitativa restriktioner i form av kvoteringar
- skall förstå valutamarknadens funktionssätt, sambandet mellan räntor och växelkurser, sambandet mellan priser och växelkurser
- skall kunna följa den allmänna debatten kring olika aspekter av internationell ekonomi

Därutöver skall studenten ha kunskaper om:

- vad som avgör ett lands komparativa fördelar
- välfärdseffekter av olika typer av handelshinder
- begrepp som frihandelsområde, tullunion, betalningsbalans, bytesbalans etc.
- företagens olika möjligheter att hantera valutarisker i handel mot utlandet
- hur växelkursförändringar kan tänkas påverka handeln med utlandet
- olika internationella valutasystem