Kurs MT1071

Mekanik för energiingenjörer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beräkna, såväl grafiskt som analytiskt matematiskt, den resulterande kraftens storlek och riktning som verkar på en kropp om den utsätts för flera krafter.
 • visa förståelse för begreppet moment, hur det beräknas samt i vilken enhet det mäts.
 • beräkna linje-, area- och volymtyngdpunkten för enkla konstruktionselement.
 • lösa jämviktsproblem matematiskt samt visa förståelse för vad som menas med att en kropp är i jämvikt.
 • lösa dynamikproblem där rörelsen är rätlinjig eller roterande.
 • visa förståelse och förmåga att lösa dynamikproblem genom tillämpning av Newtons kraftlag.
 • lösa problem där centripetalkraften spelar en avgörande roll.
 • visa förståelse och förmåga till problemlösning genom tillämpning av begreppen arbete, energi, effekt, verkningsgrad och energiprincipen.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
  Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
  (Områdesbehörighet 8/A8)
Anmälningskod:
HDA-V34E5
Huvudområde: