Kurs MT1070

Tillverkningsteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp som rör bearbetning av vanligt förekommande konstruktionsmaterial
  • visa grundläggande förståelse för vanliga verkstadstekniska tillverkningsmetoder
  • visa grundläggande förståelse för funktion, användningsområde och begränsningar hos vanliga mätdon för utvärdering av längdmått och ytor
  • visa grundläggande förmåga att använda normalt förekommande utrustning på en mekanisk verkstad
  • planera och producera en enkel mekanisk produkt tillsammans med andra studenter
  • använda enkla strukturmodeller för muntlig och skriftlig kommunikation
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Introduktion till Produktutveckling, 4 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V34ED
Huvudområde: