Kurs MT1070

Tillverkningsteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp som rör bearbetning av vanligt förekommande konstruktionsmaterial
  • visa grundläggande förståelse för vanliga verkstadstekniska tillverkningsmetoder
  • visa grundläggande förståelse för funktion, användningsområde och begränsningar hos vanliga mätdon för utvärdering av längdmått och ytor
  • visa grundläggande förmåga att använda normalt förekommande utrustning på en mekanisk verkstad
  • planera och producera en enkel mekanisk produkt tillsammans med andra studenter
  • använda enkla strukturmodeller för muntlig och skriftlig kommunikation