Kurs MT1070

Tillverkningsteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2022

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp som rör bearbetning av vanligt förekommande konstruktionsmaterial
  • visa grundläggande förståelse för vanliga verkstadstekniska tillverkningsmetoder
  • visa grundläggande förståelse för funktion, användningsområde och begränsningar hos vanliga mätdon för utvärdering av längdmått och ytor
  • visa grundläggande förmåga att använda normalt förekommande utrustning på en mekanisk verkstad
  • planera och producera en enkel mekanisk produkt tillsammans med andra studenter
  • använda enkla strukturmodeller för muntlig och skriftlig kommunikation
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Introduktion till Produktutveckling, 4 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V3AX7
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig