Kurs MT1067

Introduktion till mekanik och hållfasthetslära

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beräkna, såväl grafiskt som analytiskt matematiskt, den resulterande kraftens storlek och riktning som verkar på en kropp om den utsätts för flera krafter.
  • visa förståelse för begreppet moment, hur det beräknas samt i vilken enhet det mäts.
  • beräkna linje-, area- och volymtyngdpunkten för enkla konstruktionselement.
  • lösa jämviktsproblem matematiskt samt förstå vad som menas med att en kropp är i jämvikt.
  • redogöra för spänningslagen vid dragning, skjuvning, böjning och vridning samt använda lagarna för att dimensionera enkla konstruktioner.