Kurs MP1052

Grundläggande materiallära

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • beskriva uppbyggnaden av metaller, polymerer, keramer och kompositer
 • beskriva egenskaperna, speciellt de mekaniska egenskaperna, hos metalliska, polymera, keramiska och kompositbaserade konstruktionsmaterial och hur egenskaperna styr de viktigaste tillämpningsområdena för dessa
 • beskriva och rita upp de vanligaste kristallstrukturerna hos metaller och kunna ange riktningar och plan hos dessa
 • redogöra för de grundläggande värmebehandlingsprinciperna för metalliska material och kunna använda binära fasdiagram, speciellt järn-kol fasdiagrammet
 • identifiera och beskriva vanligt förekommande mikrostrukturer hos metalliska material samt redogöra för struktur- och fasomvandlingar och hur dessa påverkar de mekaniska egenskaperna
 • redogöra för begreppen elastisk och plastisk deformation samt genomföra vanliga metoder för mekanisk provning av material, framförallt metaller
 • redogöra för de vanligaste härdningsmekanismerna för metalliska material
 • genomföra enklare materialprovning, metallografisk provpreparering samt ljusmikroskopering
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
  Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
  (Områdesbehörighet 8/A8)
Anmälningskod:
HDA-H35XT
Huvudområde: