Kurs MI3003

Generaliserade Linjära Modeller

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • analysera data från många olika fördelningar med hjälp av Generaliserade Linjära Modeller samt att kunna kommunicera resultaten med experter såväl som icke-experter.
  • använda programvaran R (tillsammans med olika R-moduler), för att analysera data med hjälp av Linjära och Generaliserade Linjära Modeller, tolka datorutskrifter och göra i ordning R-resultat för fortsatt analys.
  • förklara och motivera de vanligaste metoder och tekniker för generaliserade linjära modeller.