Kurs MI1004

Skriptprogrammering och Internetapplikationer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva vad skriptspråk är lämpade för samt deras fördelar och begränsningar
  • redogöra för hur tillförlitliga och it-säkra internetapplikationer kan utvecklas samt för deras kommunikationsprotokoll
  • skriva och felsöka konsollprogram
  • skapa och felsöka internetapplikationer
  • koppla interaktiva applikationer mot datakällor
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
  • Introduktion till databassystem, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H327Q
Huvudområde: