Kurs MI1004

Skriptprogrammering och Internetapplikationer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Datateknik, Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva vad skriptspråk är lämpade för samt deras fördelar och begränsningar
  • redogöra för hur tillförlitliga och it-säkra internetapplikationer kan utvecklas samt för deras kommunikationsprotokoll
  • skriva och felsöka konsollprogram
  • skapa och felsöka internetapplikationer
  • koppla interaktiva applikationer mot datakällor