Kurs MD1108

Statistik och sannolikhetslära

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • tolka och själv konstruera olika typer av diagram och i samband med det beräkna olika läges- och spridningsmått,
  • beräkna sannolikheter i enkla slumpsituationer med binomial-, hypergeometrisk- eller Poissonfördelning,
  • använda exponential- och normalfördelningarna samt centrala gränsvärdessatsen,
  • göra approximationer av binomial- och hypergeometriska fördelningar,
  • lösa enkla problem med simulering,
  • beräkna konfidensintervall för andelar och väntevärden, samt utföra tillhörande test,
  • utföra hypotesprövning med chi-två-test,
  • använda datorprogram för statistiska tillämpningar.