Kurs MD1108

Statistik och sannolikhetslära

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • tolka och själv konstruera olika typer av diagram och i samband med det beräkna olika läges- och spridningsmått,
 • beräkna sannolikheter i enkla slumpsituationer med binomial-, hypergeometrisk- eller Poissonfördelning,
 • använda exponential- och normalfördelningarna samt centrala gränsvärdessatsen,
 • göra approximationer av binomial- och hypergeometriska fördelningar,
 • lösa enkla problem med simulering,
 • beräkna konfidensintervall för andelar och väntevärden, samt utföra tillhörande test,
 • utföra hypotesprövning med chi-två-test,
 • använda datorprogram för statistiska tillämpningar.

Kursen examineras genom salstentamen som kan genomföras på campus i Falun eller på distans på lärosäte eller lärcentra på hemorten vid ordinarie tentamenstillfälle.

Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D.
  Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 3c
  (Områdesbehörighet 6c/A6c)
Anmälningskod:
HDA-H32YP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.