Kurs MD1106

Matematikdidaktik II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • använda och redogöra för olika perspektiv på matematik, matematikundervisning och matematiklärande,
  • diskutera matematikundervisningens förutsättningar och genomförande utifrån begreppen mångfald och jämlikhet,
  • analysera och värdera elevtexter samt undervisnings- och bedömningsmaterial,
  • identifiera och beskriva centrala forskningsmetoder som används för att studera undervisningsförlopp,
  • identifiera och redogöra för syfte, frågeställning, teori, metod och resultat i en vetenskaplig text,
  • värdera vetenskaplig text utifrån olika kvalitetskriterier.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Matematikdidaktik I 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32YX
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.