Kurs MD1100

Matematik för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

De fyra delkursenas mål:

Extra information:

Förkunskapskrav/behörighetskrav: Lärarexamen med inriktning mot minst åk 1-3 och undervisar i detta ämne i åk 1-3 utan att vara ämnesbehörig samt skolhuvudmannens godkännande. Studievägledning: Specifika frågor om kursinnehåll mm besvaras av Andreas Hårrskog, e-post ahs@du.se, tfn 023- 77 89 64

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Lärarexamen
Anmälningskod:
HDA-H32K2
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
25 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.