Kurs MD1090

Matematik för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska