Kurs MD1085

Matematikundervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • redogöra för och problematisera olika teoretiska perspektiv inom specialpedagogik med matematik i fokus
 • redogöra för och värdera olika metoder för diagnostisering av elevers matematiska kunskaper
 • analysera och värdera undervisningsinsatser för elever i svårigheter eller med särskilda förutsättningar för matematik
 • kritiskt granska och analysera olika arbetssätt inom matematikundervisning utifrån aktuell forskning samt relatera dessa till didaktiska perspektiv
 • redogöra för och problematisera förhållanden mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Lärarexamen med matematik eller 15 hp i matematik eller matematikdidaktik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32Z4
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • redogöra för och problematisera olika teoretiska perspektiv inom specialpedagogik med matematik i fokus
 • redogöra för och värdera olika metoder för diagnostisering av elevers matematiska kunskaper
 • analysera och värdera undervisningsinsatser för elever i svårigheter eller med särskilda förutsättningar för matematik
 • kritiskt granska och analysera olika arbetssätt inom matematikundervisning utifrån aktuell forskning samt relatera dessa till didaktiska perspektiv
 • redogöra för och problematisera förhållanden mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Lärarexamen med matematik eller 15 hp i matematik eller matematikdidaktik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V346F
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.