Kurs MD1057

Matematik 1b för grundlärare 4-6

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar och fördjupar sina matematiska förmågor och kunskaper samt utifrån aktuell matematikdidaktisk forskning utvecklar förmågan att kunna ansvara för matematiklärandet för elever i grundskolans årskurs 4-6.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar matematikämnets didaktik
 • visa kunskaper om nödvändigheten att basera matematiken på logiska, axiomatiska system
 • visa förmåga att lösa uppgifter samt tillämpa och kommunicera matematik med ett tal, skrift, bild och handling
 • beskriva, analysera och tillämpa olika matematiska begrepp, kunskaper och förmågor som rör geometri
 • utifrån styrdokument och didaktisk forskning skapa, anpassa och analysera olika matematiska uppgifter till elever i årskurs 4-6
 • utifrån styrdokument och didaktisk forskning planera undervisning som ger elever i årskurs 4-6 möjlighet att utveckla matematiska förmågor och kunskaper
 • visa förståelse för elevers möjlighet att utveckla sina egna matematiska förmågor genom estetiska lärprocesser.

Skriftlig tentamen genomförs på campus i Falun eller på distans på lärcentra eller lärosäte vid för kursen ordinarie tentamenstillfälle.

 

 

Startar och slutar:
v41, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6b/A6b)
Anmälningskod:
HDA-H35UP
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.