Kurs MD1047

Matematik 1a för grundlärare F-3

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande utifrån aktuell matematikdidaktisk forskning och teorier om elevers lärande utvecklar sina matematiska förmågor och kunskaper för att kunna skapa lärandesituationer för elever i förskoleklass och årskurs 1-3.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar hur elever i förskoleklass och årskurs 1-3 kan utveckla sina matematiska kunskaper
 • kommunicera matematik i tal, skrift, bild och handling
 • visa grundläggande kunskaper och förmågor inom det matematiska området tal
 • formulera matematiska problem med olika innehåll som är anpassade till elever i förskoleklass och årskurs 1-3
 • lösa olika typer av matematiska problem och analysera lösningar
 • visa insikt i och diskutera hur elevers matematiska kunskaper och förmågor utvecklas.

 Antal obligatoriska fysiska träffar under kurstid är ca 8 st.

Skriftlig tentamen genomförs på campus i Falun eller på distans på lärcentar eller lärosäte vid för kursen ordinarie tentamenstillfälle.

 

Startar och slutar:
v36, 2020 - v40, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6b/A6b)
Anmälningskod:
HDA-H35UG
Huvudområde: