Kurs MD1047

Matematik 1a för grundlärare F-3

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursens övergripande mål är att den studerande utifrån aktuell matematikdidaktisk forskning och teorier om elevers lärande utvecklar sina matematiska förmågor och kunskaper för att kunna skapa lärandesituationer för elever i förskoleklass och årskurs 1-3.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar hur elever i förskoleklass och årskurs 1-3 kan utveckla sina matematiska kunskaper
 • kommunicera matematik i tal, skrift, bild och handling
 • visa grundläggande kunskaper och förmågor inom det matematiska området tal
 • formulera matematiska problem med olika innehåll som är anpassade till elever i förskoleklass och årskurs 1-3
 • lösa olika typer av matematiska problem och analysera lösningar
 • visa insikt i och diskutera hur elevers matematiska kunskaper och förmågor utvecklas.

 Antal obligatoriska fysiska träffar under kurstid är ca 8 st.

Skriftlig tentamen genomförs på campus i Falun eller på distans på lärcentar eller lärosäte vid för kursen ordinarie tentamenstillfälle.

 

Startar och slutar:
v36, 2019 - v40, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6b/A6b)
Anmälningskod:
HDA-H32YA
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 4, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande utifrån aktuell matematikdidaktisk forskning och teorier om elevers lärande utvecklar sina matematiska förmågor och kunskaper för att kunna skapa lärandesituationer för elever i förskoleklass och årskurs 1-3.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar hur elever i förskoleklass och årskurs 1-3 kan utveckla sina matematiska kunskaper
 • kommunicera matematik i tal, skrift, bild och handling
 • visa grundläggande kunskaper och förmågor inom det matematiska området tal
 • formulera matematiska problem med olika innehåll som är anpassade till elever i förskoleklass och årskurs 1-3
 • lösa olika typer av matematiska problem och analysera lösningar
 • visa insikt i och diskutera hur elevers matematiska kunskaper och förmågor utvecklas.

 Antal obligatoriska fysiska träffar under kurstid är ca 8 st.

Skriftlig tentamen genomförs på campus i Falun eller på distans på lärcentar eller lärosäte vid för kursen ordinarie tentamenstillfälle.

 

Startar och slutar:
v4, 2020 - v8, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6b/A6b)
Anmälningskod:
HDA-V34HL
Huvudområde: