Kurs MD1046

Matematik 1a för grundlärare 4-6

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursens övergripande mål är att den studerande utifrån aktuell matematikdidaktisk
forskning och teorier om elevers lärande utvecklar sina matematiska förmågor och
kunskaper för att kunna skapa lärandesituationer för elever i grundskolans årskurs
4-6.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar hur
  elever i årskurs 4-6 kan utveckla sina matematiska kunskaper
 • kommunicera matematik i tal, skrift, bild och handling
 • visa grundläggande kunskaper och förmågor inom det matematiska området tal
 • formulera matematiska problem med olika innehåll som är anpassade för elever i årskurs 4-6
 • lösa olika typer av matematiska problem och analysera lösningar
 • visa insikt i och diskutera hur elevers matematiska kunskaper och förmågor utvecklas.

Obligatoriska fysiska träffar på campus i Falun ca 8 st. Skriftlig tentamen genomförs på campus i Falun eller på distans på lärcentra eller lärosäte vid för kursen ordinarie tentamenstillfälle.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v40, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6b/A6b)
Anmälningskod:
HDA-H32Y5
Huvudområde:

Start vecka 4, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande utifrån aktuell matematikdidaktisk
forskning och teorier om elevers lärande utvecklar sina matematiska förmågor och
kunskaper för att kunna skapa lärandesituationer för elever i grundskolans årskurs
4-6.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar hur
  elever i årskurs 4-6 kan utveckla sina matematiska kunskaper
 • kommunicera matematik i tal, skrift, bild och handling
 • visa grundläggande kunskaper och förmågor inom det matematiska området tal
 • formulera matematiska problem med olika innehåll som är anpassade för elever i årskurs 4-6
 • lösa olika typer av matematiska problem och analysera lösningar
 • visa insikt i och diskutera hur elevers matematiska kunskaper och förmågor utvecklas.

Obligatoriska fysiska träffar på campus i Falun ca 8 st. Skriftlig tentamen genomförs på campus i Falun eller på distans på lärcentra eller lärosäte vid för kursen ordinarie tentamenstillfälle.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v8, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6b/A6b)
Anmälningskod:
HDA-V34HQ
Huvudområde: