Kurs MC2024

Akutmedicin

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vanligt förekommande akutmedicinska sjukdomstillstånd gällande patofysiologi, symtom, diagnos och behandling, inklusive prevention och prognos, som en grund för bedömning av patienters medicinska tillstånd och vårdbehov,
  • redogöra för de vanligaste läkemedelsgrupper som används vid respektive sjukdom och tillstånd vad gäller effekter och biverkningar för en säker läkemedelshantering,
  • tillämpa ett kritiskt förhållningssätt kring vanligt förekommande akutmedicinska sjukdomar och tillstånd ur ett differentialdiagnostiskt perspektiv.