Kurs MA1041

Matematik för bygg- och samhällsplanerare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska öka sin förmåga att förstå och använda grundläggande matematiska begrepp som är vanligt förekommande inom bygg- och samhällsplanering.
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • identifiera och räkna med olika talsorter.
 • hantera och räkna med algebraiska uttryck.
 • lösa ekvationer och olikheter som innehåller polynom, rationella- , logaritmiska- ,exponentiella- eller trigonometriska uttryck
 • hantera funktionsbegreppet och använda elementära funktioner.
 • visa förståelse för gränsvärdesbegreppet och kunna beräkna gränsvärden för uttryck som innehåller elementära funktioner.
 • redogöra för definitionen av derivata och använda de vanligaste deriveringsreglerna.
 • använda olika integrationsmetoder för att bestämma primitivfunktioner och beräkna integraler.
 • behärska teori och lösningsmetodik för linjära ekvationssystem.
 • använda matriser och determinanter samt hantera räkneoperationer för dessa.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 4/A4)
Anmälningskod:
HDA-V33G5