Kurs MA1036

Matematik för byggarbetsledare

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- utföra numeriska beräkningar med tal i t ex decimalform, bråkform och potensform,

- använda korrekta närmevärden och göra överslagsberäkningar,

- förstå och hantera begreppen procent, promille och ppm,

- använda kvadratrötter vid beräkningar,

- förstå och använda de vanligaste enheterna och symbolerna vid byggtekniska tillämpningar,

- lösa enklare ekvationer,

- hantera formler,

- utföra geometriska beräkningar på 2- och 3-dimensionella kroppar,

- använda olika skalor och likformighet,

- grunderna i trigonometri.

- förstå och använda enkla statistiska begrepp

Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H32ML