Kurs MÖ4005

Projektkurs i solenergisystem eller energieffektiva byggnader

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 44, 2020

Efter avslutade kurs ska studenten kunna självständigt:
  • Tillämpa en projektmodell och definiera, följa upp samt utvärdera ett projekt
  • Utforma ett projekts definitionsdokument – kravspecifikation och projektplan
  • Genomföra ett projekt i grupp med olika projektroller (t.ex. som projektledare)
  • Bryta ner projektets övergripande uppgift i hanterbara delproblem och delmål på ett strukterat sätt
  • Kalla till, leda respektive aktivt delta på projektmöten
  • Redovisa projektets status till dess intressenter
  • Tillämpa kunskap om solenergisystem eller energieffektiva byggnader och ekonomi och finansiering av energisystem i projektet på ett kritisk och systematisk sätt
Startar och slutar:
v44, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • För att påbörja kursen krävs att minst 45 hp av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande är avklarade.
Anmälningskod:
HDA-H365Y
Huvudområde: