Kurs MÖ4005

Projektkurs i solenergisystem eller energieffektiva byggnader

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Solenergiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutade kurs ska studenten kunna självständigt:
  • Tillämpa en projektmodell och definiera, följa upp samt utvärdera ett projekt
  • Utforma ett projekts definitionsdokument – kravspecifikation och projektplan
  • Genomföra ett projekt i grupp med olika projektroller (t.ex. som projektledare)
  • Bryta ner projektets övergripande uppgift i hanterbara delproblem och delmål på ett strukterat sätt
  • Kalla till, leda respektive aktivt delta på projektmöten
  • Redovisa projektets status till dess intressenter
  • Tillämpa kunskap om solenergisystem eller energieffektiva byggnader och ekonomi och finansiering av energisystem i projektet på ett kritisk och systematisk sätt