Kurs MÖ4003

Energilagring

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Solenergiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva, analysera och jämföra olika lagringstekniker för elektricitet samt för värme och kyla
  • beräkna lagringskapacitet för olika lagringstekniker
  • utforma ett helt system med lagring inklusive lämpliga energikällor och laster samt specificera en lämplig driftstrategi för systemet