Kurs LP2013

Audiovisuell produktionspraktik

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ljud- och musikproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • sammanställa, redovisa och argumentera för en produktionsplan som innehåller såväl ekonomisk budget som tidsplan
  • initiera, planera, leda, genomföra och redovisa en avancerad audiovisuell produktion för en definierad målgrupp
  • genomföra audiovisuella produktioner eller delar därav i professionella miljöer
  • i skriftlig form redovisa och diskutera intryck av sambandet mellan utbildning i audiovisuell produktion och yrkesmässig verksamhet inom nämnda område