Kurs LP2013

Audiovisuell produktionspraktik

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • sammanställa, redovisa och argumentera för en produktionsplan som innehåller såväl ekonomisk budget som tidsplan
  • initiera, planera, leda, genomföra och redovisa en avancerad audiovisuell produktion för en definierad målgrupp
  • genomföra audiovisuella produktioner eller delar därav i professionella miljöer
  • i skriftlig form redovisa och diskutera intryck av sambandet mellan utbildning i audiovisuell produktion och yrkesmässig verksamhet inom nämnda område
Startar och slutar:
v3, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 120 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V377E
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig