Kurs LP2013

Audiovisuell produktionspraktik

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • sammanställa, redovisa och argumentera för en produktionsplan som innehåller såväl ekonomisk budget som tidsplan
  • initiera, planera, leda, genomföra och redovisa en avancerad audiovisuell produktion för en definierad målgrupp
  • genomföra audiovisuella produktioner eller delar därav i professionella miljöer
  • i skriftlig form redovisa och diskutera intryck av sambandet mellan utbildning i audiovisuell produktion och yrkesmässig verksamhet inom nämnda område
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 120 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33WS
Huvudområde: