Kurs LP2010

Audiovisuell produktion, fördjupningskurs

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ljud- och musikproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa grundläggande kännedom om vetenskapsteori samt beskriva delar av vetenskapsteorins moderna historia
  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa kännedom om vissa grundläggande vetenskapliga metoder
  • i tal och skrift teoretiskt motivera samt i tillämpad form visa förtrogenhet med vetenskapligt hantverk
  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa fördjupad kännedom om ett utvalt delområde inom ämnet audiovisuell produktion
  • planera, genomföra och i uppsatsform redovisa ett mindre vetenskapligt arbete
  • i seminarieform medverka till självständig kritisk granskning av vetenskapliga arbeten