Kurs LP2010

Audiovisuell produktion, fördjupningskurs

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursen innehåller tre delkurser.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion inklusive kursen Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32EK
Huvudområde: