Kurs LP2009

Ljudproduktion, fördjupningskurs

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ljud- och musikproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa grundläggande kännedom om vetenskapsteori, redogöra för vetenskapsteorins viktigaste begrepp och beskriva delar av vetenskapsteorins moderna historia
  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa kännedom om vissa grundläggande vetenskapliga metoder
  • i tal och skrift teoretisk motivera samt i tillämpad form visa förtrogenhet med vetenskapligt hantverk
  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa fördjupad kännedom om ett utvalt delområde inom ämnet ljudproduktion
  • planera, genomföra och i uppsatsform redovisa ett mindre vetenskapligt arbete
  • i seminarieform medverka till självständig kritisk granskning av vetenskapliga arbeten.