Kurs LP1075

Möten med skilda musikgenrer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa kunskap om musikgenrebegreppet
  • både skriftligt och muntligt visa kunskap om musik ur flera genrer och dess kulturella förutsättningar
  • planera, genomföra och redovisa en produktion med musik i en för studenten mindre känd genre.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Inspelning i studio 7,5 högskolepoäng, Liveljud och liveinspelning 7,5 högskolepoäng, Audioteknologi 2 7,5 högskolepoäng, Analys av musikproduktioner 7,5 högskolepoäng och Produktionsprocesser och -villkor inom musikproduktion 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33WJ
Huvudområde: