Kurs LP1075

Möten med skilda musikgenrer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ljud- och musikproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa kunskap om musikgenrebegreppet
  • både skriftligt och muntligt visa kunskap om musik ur flera genrer och dess kulturella förutsättningar
  • planera, genomföra och redovisa en produktion med musik i en för studenten mindre känd genre.