Kurs LP1072

Produktionsprocesser och - villkor inom musikproduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • muntligt och skriftligt visa kunskap om aktuella förändringar i musikbranschens produktionsvillkor, särskilt vad gäller musikteknologins samband med produktionsprocess och distribution
  • visa kunskap om upphovsrätt inom musikområdet
  • genomföra en analys av en verksamhet inom musikproduktionsområdet
  • visa kunskap om musikproducentrollen.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v49, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 45 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, inklusive kurserna Inspelning i studio 7,5 hp, Liveljud och liveinspelning 7,5 hp och Audioteknologi 2 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39QP
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig