Kurs LP1072

Produktionsprocesser och - villkor inom musikproduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ljud- och musikproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • muntligt och skriftligt visa kunskap om aktuella förändringar i musikbranschens produktionsvillkor, särskilt vad gäller musikteknologins samband med produktionsprocess och distribution
  • visa kunskap om upphovsrätt inom musikområdet
  • genomföra en analys av en verksamhet inom musikproduktionsområdet
  • visa kunskap om musikproducentrollen.