Kurs LP1064

Liveljud och liveinspelning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om liveljudteknologins vanligaste begrepp
  • visa kunskap om PA-systemets (Public Address) uppbyggnad och funktioner
  • förbereda, genomföra och redovisa en liveljudsproduktion med användning av PA-system i samband med ett mindre publikarrangemang
  • identifiera och redogöra för egenskaper i liveljud.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 22,5 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33WB
Huvudområde: