Kurs LI2017

Litteraturvetenskap III: Examensarbete för kandidatexamen

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Litteraturvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt insamla och tolka relevant forskning inom området litteraturvetenskap i samband med ett litteraturvetenskapligt examensarbete
  • avgränsa och problematisera ett litteraturvetenskapligt forskningsområde
  • påvisa självständighet i sitt eget lärande och forskande samt visa förståelse för lärande- och forskningsprocesser
  • visa en hög grad av språklig färdighet och förmåga att kommunicera ämneskunskaper och idéer i både muntlig och skriftlig form
  • självständigt analysera och tolka litterära texter och visa förmåga att i tal och skrift redovisa detta i ett självständigt arbete med ett vetenskapligt förhållningssätt
  • inom givna tidsramar genomföra en självständig studie med krav på teorianknytning.