Kurs KI2012

Kinesiska: Forskningsmetodik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • avgränsa och undersöka problem eller fenomen inom något av områdena kinesisk litteratur, lingvistik, kulturstudier eller affärskultur
  • redogöra för för- och nackdelar med olika forskningsstrategier samt metoder för insamling, tolkning och analys av forskningsmaterial
  • planera forskningsprojekt inom något av områdena kinesisk litteratur, lingvistik, kulturstudier eller affärskultur
  • sammanställa en projektplan och relevant material för denna, och utföra en kritisk granskning av detta
  • diskutera och förklara begreppen plagiat och akademisk hederlighet
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och bemöta andras kritik sakligt
  • visa ett kritiskt, analytiskt och reflekterande förhållningssätt.