Kurs KI2005

Kinesisk lingvistik I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • definiera grundläggande lingvistiska begrepp som är relevanta för kinesiska
  • förklara den kinesiska ordbildningen med avseende på morfem, suffix och affix, samt kinesiskans viktigaste ordklasser
  • förklara den kinesiska meningsstrukturens kännetecken och viktigaste särdrag
  • analysera kinesiska meningars struktur med hjälp av lingvistisk terminologi och jämföra kinesiska meningsstrukturer med engelska resp. svenska motsvarigheter
  • självständigt analysera enkla kinesiska lingvistiska data.