Kurs KI2004

Kinesiskt affärsliv och kinesisk marknad

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursen ger detaljerade kunskaper om det kinesiska affärslivet och den kinesiska marknaden. Föreläsningar och seminarier kommer att byggas kring olika teman, bland annat grundläggande affärsetik i Kina, affärsetikett i dagens kinesiska näringsliv, den kinesiska marknadens egenskaper, den kinesiska regeringens roll i näringslivet och kinesiska affärsrelationer. Kursmaterialet kommer att väljas utifrån kinesiska publikationer. Studenterna läser och förbereder kursmaterial före varje förläsning. Under varje förläsning får studenterna tillfälle att – på kinesiska – presentera och diskutera sina egna åsikter om en viss frågeställning. Genom dessa övningar fördjupar studenterna sina kunskaper om dagens kinesiska näringsliv och utvecklar sin förmåga att korrekt uttrycka sina egna åsikter på kinesiska om olika ämnen inom marknaden och näringslivet.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Kinesiska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • Minst 90 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H32V4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.