Kurs KI1032

Kinesiska: skriftlig tillämpning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

I kursen får de studerande praktisk övning i tal och att skriva korta texter på kinesiska inom en rad olika genrer, såsom brev, dagböcker, (bok)recensioner, rapporter och sammanfattningar. Studenterna gör olika uppgifter, där läsning, skrivande, och bearbetning av kortare texter och uppsatser ingår.
Undervisning och examination sker helt på distans; man behöver aldrig komma till Falun. Man använder lärplattformen Fronter för kursinformation, inlämningar och olika aktiviteter.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Kinesiska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 60 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H35NV
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.