Kurs KI1032

Kinesiska: skriftlig tillämpning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs, ska studenten kunna:

  • skriva korta texter på kinesiska inom en rad olika genrer, såsom brev, dagböcker, (bok)recensioner, rapporter och sammanfattningar
  • använda kinesiska konjunktioner, prepositioner, partiklar och interjektioner på ett korrekt sätt
  • behärska användningen av interpunktion i kinesiska
  • använda skrivregler i kinesiskt skriftspråk
  • granska, bearbeta och redigera en uppsats i enlighet med vanlig standardkinesisk (mandarin) grammatik och textformat.