Kurs KE0004

Kemi 1

10 förutbildningspoäng
Behörighetsgivande förutbildning

Start vecka 36, 2020

I kursen behandlas de fem områdena Materia och kemisk bindning, Reaktioner och förändringar, Stökiometri, Analytisk kemi samt Kemins karaktär och arbetssätt.

I kursen behandlas de fem områdena Materia och kemisk bindning, Reaktioner och förändringar, Stökiometri, Analytisk kemi samt Kemins karaktär och arbetssätt.
Inom området Materia och kemisk bindning behandlas modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering samt kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen.
Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan, redoxreaktioner, inklusive elektrokemi, fällningsreaktioner samt energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner behandlas inom området Reaktioner och förändringar.
Inom områdena Stökiometri och Analytisk kemi behandlas tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner, substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner samt kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering.
Inom området Kemins karaktär och arbetssätt behandlas följande: vad som kännetecknar naturvetenskapliga frågeställningar, hur modeller och teorier används som förenklade beskrivningar av verkligheten samt hur dessa kan förändras över tid. I samband med detta diskuteras även hållbar utveckling. Vidare behandlas det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller, för planering och genomförande av experiment samt för formulering och prövning av hypoteser. Området omfattar även utvärdering av resultat och slutsatser från experimentellt arbete genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.

Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
    Du behöver också: Matematik B.
    Eller: Matematik 2a / 2b / 2c
    (Områdesbehörighet 7/A7)
Anmälningskod:
HDA-H35DC
Huvudområde: