Kurs JP2011

Japanska: Kandidatexamensarbete

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2018

Kursen består av ett individuellt forskningsprojekt inom ett ämnesområde relaterat till japansk litteratur, lingvistik eller översättningsvetenskap. Den inleds med ett antal seminarier vid vilka studenterna presenterar sin planering av ett eget forskningsprojekt och diskuterar de andra studenternas förslag, samt diskuterar olika frågeställningar som rör formalia vid uppsatsskrivande. Större delen av kursen består av självständigt forskningsarbete. I mitten av kursen hålls ett seminarium vid vilket en första version av uppsatsen läggs fram och diskuteras av kursdeltagarna. Den färdiga uppsatsen ventileras i slutet av kursen.

Startar och slutar:
v36, 2018 - v3, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid :
Dag
Studieform:
IT-distans
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Japanska
Övrigt:
I: Non-EU citizens should apply using this application code.
Behörighetskrav:
  • Minst 150 hp på grundnivå, varav minst 75 hp inom ämnet japanska, av vilka minst 45 hp på grundnivå 2, inklusive kursen Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H2XQ8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande :

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.