Kurs JP1047

Japanska II: Språkfärdighet 1

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Japanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
  • göra sig förstådda på modern japanska i vardaglig kommunikation med japanska modermålstalare som saknar vana att interagera med personer som inte har japanska som modersmål
  • delta i konversationer i autentiska situationer (såsom att uttrycka sin förmåga att göra något, sina önskningar, sina besvikelser, samtidiga handlingar, återberätta andrahandsinformation, givande och tagande av favörer, återge händelser och kronologiskt beskriva hypotetiska situationer)
  • applicera kunskaper i fonetik för att tala på ett lättbegripligt vis
  • redogöra för kunskaper om några aspekter av japansk social beteendekod
  • redogöra för sin förståelse av komplexa grammatiska strukturer och det emotionella innehållet i längre textavsnitt och berättelser om välkända ämnen
  • visa grundläggande förmåga att använda lexikon
  • skriva uppsatser om välkända ämnen med tidigare studerad och ny vokabulär, och studerade grammatiska strukturer
  • skriva texter med för ändamålet lämpligt format (exempelvis kommunicera med olika personer via e-post eller använda det japanska brevformatet).